Курулуш ч н темир кычкачтар т.

20 сентября 2023 №161383 Бишкек

Арматуралык капас чн кыскычтар
Бардык лчмдг кыскычтар чн тздлгн зым таяк (Кыскычтар чн даяр лчмдр, кесилген жана тздлгн, кес жана тзд чн убакытты нмд) - биз сизге керект лчмдрд даярдайбыз.
Биздин сайт: https://zavod.kg Биздин телефон: <телефон скрыт>

Дата 20.09.2023

Похожие объявления